Riggar - Antenner

  

 Riggar/Antenner etc:

IC-7300 med SM-50

 Nätagg.2st Diamond + 1st MAAS:

 HF-antenn: